Informace o ochraně osobních údajů

Využívání cookies:

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory typu cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.  Tyto cookies neobsahují žádné z osobní údaje a jsou zašifrované.

Tyto cookies nám pomáhají:

identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit nebo které zboží jste si vyfiltrovali k zobrazení
zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu
kompletní funkčnost košíku, tedy pokud si něco vložíte do košíku, uloží se toto do cookies. Bez této funkce by si eshop nepamatoval co máte v košíku a při přechodu mezi stránkami eshopu by došlo k jeho vymazání
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.

Dále do Vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy o chování při nákupech na našem e-shopu
umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu
Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách, budeme mít za to, že s  využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči.

Ostatní informace ohledně zpracování osobních údajů:

  1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu
  2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
  3. Kupující se v případě že se domnívá že dochází k porušení jeho práv z hlediska ochrany osobních údajů, může obrátit na dozorový orgán jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz